dzisiaj jest: 18 marca 2019. imieniny: Anzelm, Cyryl, Edward
wersja polska 
A+ A-
Urząd Miasta i Gminy
w Kunowie
tel. +48 (41) 26-13-174
urzad@kunow.pl
urzadkunow@wp.pl

Wnioski

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 Do pobrania (*.pdf)

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (*.pdf)

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (*.pdf)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (*.pdf)

Referat Gospodarki Przestrzennej

Wniosek o ustalenie odszkodowania za działkę przejętą (*.pdf)

Wniosek o wypis i wyrys z MPZPMiG Kunów (*.doc

Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki(*.doc)

Wniosek o zatwierdzenie wstępnego podziału działki (*.pdf)

Wniosek o zmiane przeznaczenia dzialki w MPZPMiG Kunów (*.pdf)

Referat Spraw Obywatelskich

Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania (*.pdf)

Zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące Pu-E-3 (*.pdf)

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Pu-E-2 (*.pdf)

Zgłoszenie pobytu stałego Pu-E-1 (*.pdf)

Referat Organizacyjny

Wniosek Rp-7 (*.doc)

Wniosek o przyznanie stypedium szkolnego (*.pdf)

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (*.pdf)

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Lokalnego

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (krzewów)

Wniosek o przedłużenie terminu ważności zezwolenia na usunięcie drzew

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej - odpady komunalne

Wniosek o zezwolenie na odbiór ścieków

Ewidencja działalności gospodarczej - CEIDG-1

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (w sklepie)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (w gastronomii)

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wniosek o wydanie poświadczonej kopii dokumentu

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych (*.doc)

Wniosek o wpis do ewidencji gospodarstwa agroturystycznego, pokoi gościnnych

Wniosek o zmianę wpisu w ewidencji dot. gospodartwa agroturystycznego, pokoi gościnnych

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług - gosp. agrotur., pokoje gościnne

Referat Księgowości i Wymiaru Podatków

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (*pdf)

Podatek rolny - dokumenty do pobrania 2014 (*.zip)

Podatek leśny - dokumenty do pobrania 2014 (*.zip)

Podatek od nieruchomości - dokumenty do pobrania 2014 (*.zip)

Podatek środki transportowe - dokumenty do pobrania 2014 (*.zip)

Ulga 5 letnia - dokumenty do pobrania (*.zip)

Obowiązujące uchwały Rady Miejskiej (*.zip)

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA